Verbouwen van bedrijfshuisvesting

Bij groei of krimp van uw organisatie worden aan uw bedrijfspand nieuwe eisen gesteld. Het creëren van een meer efficiënte indeling levert u voordeel op of is logistiek zelfs noodzakelijk. SKN Bouw is sterk in ontzorgen. Dat blijkt al bij de voorbereidende contacten met de eigenaar of gebruiker van het onroerend goed. Tijdens de uitvoering van het verbouwingsproject blijkt het uit de werkhouding van onze medewerkers.

Van fabriek en school tot zorgcentrum

Het is belangrijk dat de verbouwing vakkundig wordt verricht. Maar ook dat binnen uw organisatie de dagelijkse gang van zaken geen hinder ondervindt. Voor onze medewerkers is dat vanzelfsprekend. Dat geldt bij het verplaatsen van slechts een enkele muur, balie of trap tot grote gevelaanpassingen en pandvergroting door aan- en opbouw.