Op zorglocaties en in kinderopvang verbouwen, renoveren en onderhouden

Budgetten voor de zorg en kinderopvang worden kleiner. De cliënt mag daar niet de dupe van zijn. Ook de werkomstandigheden staan continu ter discussie. Door het verbouwen, renoveren en bouwkundig onderhouden van de locaties kunnen wensen en mogelijkheden op elkaar worden afgestemd.

Voor SKN Bouw geldt dat uw medewerkers ongestoord kunnen doorwerken. Onze medewerkers houden rekening met de normale gang van zaken in uw instelling. Zij houden rekening met uw protocol, rustuurtjes van bewoners etc.

Om een indruk te krijgen wat wij doen bij onze ‘zorg’ opdrachtgevers, start dan onze film.