Disclaimer

SKN Bouw stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen.

Op diverse pagina’s wordt door SKN Bouw gerealiseerd werk getoond. Mogelijk is de vermelde informatie niet meer actueel. SKN Bouw kan daarom geen garantie geven dat de informatie nog volledig juist is of blijft. SKN Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie en voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarom kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Zonder toestemming van SKN Bouw is het niet toegestaan om op deze website gepubliceerde informatie, tekstfragmenten, afbeeldingen, logo’s, foto’s etc. op welke wijze dan ook te verspreiden.

Hoewel SKN Bouw selectief is ten aanzien van websites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van producten en diensten die daarop worden aangeboden.

Wijzigingen in deze disclaimer kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze disclaimer.