Investeren in mens en maatschappij

Wij waarderen de eigen unieke identiteit van onze mensen. Daarbij stimuleren wij het zelfstandig kunnen werken in onze teams. Door in onze medewerkers te investeren leveren wij opdrachtgevers kwaliteit, betrokkenheid en continuïteit. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin we rekening houden met elkaar en elkaar de helpende hand bieden.

Onze bedrijfswaarden

Met alle medewerkers hebben wij onderstaande bedrijfswaarden geformuleerd. Deze waarden zijn merkbaar en zichtbaar in de kennis, de houding en het gedrag van onze mensen.

  • Management en medewerkers van SKN Bouw zijn aanspreekbaar.
  • Onze afspraken zijn leidend en toetsbaar.
  • Wensen van opdrachtgevers worden mogelijkheden en oplossingen.
  • Onze kwaliteit is bespreekbaar en meetbaar.
  • Wij hanteren een scherpe prijs voor een optimale kwaliteit.
  • Wij investeren in mensen en relaties.
  • Onze kwaliteit en service zorgen voor continuïteit.

Platte organisatiestructuur

Iedere medewerker kent zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Doordat SKN Bouw een platte organisatiestructuur heeft zijn management en werknemers van elkaars werkzaamheden op de hoogte.